Onderwijs op maat

Passend onderwijs: het lijkt iets nieuws, iets moeilijks. Maar eigenlijk is het gewoon goed onderwijs.
Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten en daarmee een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

We willen ons aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.
Goed contact met ouders is daarvoor noodzakelijk. Daarnaast volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwgezet en sluiten we zo goed mogelijk aan. Door middel van observaties, gesprekken met leerlingen én ouders worden de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in kaart gebracht.

Onze school is een van de scholen van Stichting Proo. Binnen de stichting werken we aan verbinding tussen kinderen, ouders, medewerkers en scholen onderling. Samen staan we sterk! 

Samen hebben we ook een Kenniscentrum: Stichting Proo heeft orthopedagogen in dienst die leerkrachten en ouders kunnen ondersteunen of onderzoek kunnen doen bij kinderen. Verder is op elke school een deskundige intern begeleider werkzaam. Op onze school is dat Ingrid Nuijt.

Op alle Proo-scholen, dus ook bij ons, wordt handelingsgericht gewerkt.
Daarbij staat steeds de vraag centraal:

“Wat heeft dit kind, in deze klas, bij deze leerkracht, met deze ouders, nodig?”

Daarbij kijken we dus heel gericht naar het kind en de omstandigheden en proberen we de omgeving zo optimaal mogelijk in te richten!

Als wij een kind niet binnen onze school de benodigde ondersteuning kunnen geven, dan voelt dat als een teleurstelling. Voor het kind, de ouders, maar ook voor ons. Dan hebben wij alles “uit de kast gehaald”. Wij laten in zo’n situatie niet eerder los, dan nadat we in goed overleg met de ouders de beste plek voor hun kind hebben gevonden. Ook dat is Passend Onderwijs!

In ons ondersteuningsprofiel kunt u lezen hoe wij passend onderwijs vormgeven en ook waar onze grenzen liggen.

Neem bij vragen gerust contact met ons op!

Samenwerkingsverband Zeeluwe heeft het volgende onderzocht: 
In hoeverre is er sprake van een dekkend aanbod van SWV Zeeluwe?

  • We zijn goed op weg!
  • Bijna voor elk kind een plek;
  • Voldoende expertise voor handen;
  • Scholing voor ontwikkeling van professionals;
  • Aandacht voor doorgaande lijn;
  • Steeds meer samenwerking in-en extern

Als u HIER klikt kunt u het hele rapport lezen.

Samenwerkingsverband Zeeluwe geeft ook een nieuwsbrief uit. Als u HIER klikt dan kunt u de laatste versie lezen.

Korenbloem vlog

Klik op de afbeelding voor ons Vlog-kanaal

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.