Je

bent

welkom!

Team

Wij stellen ons graag aan u voor!

Op deze pagina vindt u extra uitleg over de formatie, onze teamindeling en vertellen wij graag wie wij zijn!

Teamindeling

Ook in het schooljaar 2021-2022 werken we met drie groepen. In de loop van het jaar komen daar weer kinderen bij in onze kleutergroep en dat is een heel fijn vooruitzicht!

Het werken met thema's zijn wij inmiddels gewend. We hebben de thema's voor het schooljaar 2021-2022 al gepland en we zullen ook dit jaar weer met alle groepen aan ongeveer dezelfde thema's werken. Daarbij blijft ICT een belangrijk speerpunt als Microsoft Showcase School. Bij elk thema denken we na over welke digitale vaardigheden we kinderen leren, hoe we de wereld de klas in kunnen halen of de klas de wereld in kunnen brengen en hoe we door middel van ICT een thema nog meer betekenisvol kunnen maken. Daarbij ligt komend jaar bij elk thema ook de focus op integratie van cultuur, creativiteit en Engels. 

“Klaar voor de toekomst!” Over alle onderwijsontwikkelingen praten we u graag weer bij!

Groep 3

Dit schooljaar doen we wat bijzonders met groep 3. We hebben daar goed over nagedacht en hebben hiervoor uiteraard een heleboel argumenten. We leggen het u graag uit! We denken namelijk dat het zó mooi is, dat als het bevalt, we het ook in de toekomst zullen blijven doen! Tot aan de kerstvakantie draaien we een groep 1-2-3. Na de kerstvakantie hoort groep 3 bij de middenbouw en maken we er groep 3-4-5 van. We denken dat dit heel mooi werkt, om onder andere de volgende redenen:

  • Doordat we gaan werken met een groep 1-2-3 tot aan de kerstvakantie mogen we voor het hele jaar een fulltime onderwijsassistent inzetten! Daardoor weten we dat we groep 3 veel extra ondersteuning kunnen bieden in beide combinaties.

  • De overstap naar groep 3 is toch altijd een flinke stap. Door de combinatie 3-4-5 is er ook nog eens een fors leeftijdsverschil binnen de groep en dat kan door sommige kinderen als spannend worden ervaren. Na de kerstvakantie zijn de kinderen van groep 3 al meer gewend aan de manier van werken en hebben ze al veel basisvaardigheden geleerd. Ze staan sterker in hun schoenen om de overstap naar de combinatie 3-4-5 te maken. We kunnen op een rustige(re) manier ook wenmomenten inplannen en de overstap zorgvuldig vormgeven.

  • Daarbij hebben we de rest van het schooljaar veel ruimte voor de instroom in onze kleutergroep!

  • De kinderen van groep 3 beginnen natuurlijk helemaal bij de basis van het ‘schoolse’ leren: in schriftjes werken, aan een tafeltje zitten, etc. Dat is de eerste maanden in groep 3-4-5zeker wel te doen, maar vraagt ook veel van iedereen. Daarbij willen we ons héél graag richten op meer spelend leren in groep 3. En dat kunnen we prachtig vormgeven in de combinatie 1-2-3!

  • De kinderen die nu naar groep 4 en 5 gaan hebben in de jaren dat zij de basis van lezen en rekenen leerden al twee lockdowns meegemaakt. We denken dat het goed is dat zij tot de kerstvakantie meer specifieke aandacht kunnen krijgen voor o.a. de basisvaardigheden.

In groep 1-2-3 is elke dag een onderwijsassistent (OA) aanwezig voor ondersteuning. Daardoor kan groep 3 ook regelmatig apart werken of hebben de juffen samen aandacht voor alle kinderen! Zij zal in januari met groep 3 meegaan naar groep 3-4-5.

Even voorstellen!

Directie

Intern begeleider

Onze leerkrachten


Onderwijsassistent

Overige functies

Korenbloem vlog

Klik op de afbeelding voor ons Vlog-kanaal

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

of op Instagram