Corona-maatregelen

Corona-maatregelen

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er weer nieuwe maatregelen zijn en wellicht ook nog komen omtrent Corona. We begrijpen dat iedereen hier heel verschillend in staat.
De een is wellicht heel voorzichtig of angstig, een ander is de maatregelen helemaal zat. Toch is het erg belangrijk dat we dit SAMEN doen en dat we geen oordeel hebben over elkaars mening. Met elkaar in gesprek blijven, vinden we dan ook heel belangrijk!


Het is fijn dat het op dit moment op school nog rustig is en er nu geen besmettingen zijn!! Laten we vooral goed voor elkaar blijven zorgen! We zijn blij dat veel ouders overleggen of een kind naar school kan met bepaalde klachten. Zelfs een besmetting met een ‘gewone verkoudheid’ zorgt op dit moment voor grote onrust, omdat ook andere kinderen en evt. leerkrachten zich
dan moeten laten testen. Zo zou ook een ‘gewone verkoudheid’ er zomaar voor kunnen zorgen dat een hele klas een dag thuis is omdat een leerkracht getest moet worden. Waar het kan willen we dat toch met elkaar voorkomen!


Bedankt dat jullie allemaal zo goed blijven meedenken! Neem gerust contact met ons op indien u iets wilt overleggen of wanneer u vragen heeft!
 

Wij gebruiken het meest actuele protocol van de PO-raad voor wat betreft de Corona-maatregelen. Om te bepalen of een kind wel of niet naar school mag, bijvoorbeeld met verkoudsheidsklachten, gebruiken we deze beslisboom. Indien nodig of gewenst kunnen we natuurlijk ook altijd de GGD om advies vragen. 

Next Article Protocol