Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en OR

Ouders zijn van wezenlijk belang voor de school. Samen zorgen we voor kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen: door samen te werken staan we sterk! Daarom investeren we in goed contact met elkaar. Er is altijd ruimte voor overleg tussen ouders en team.
We houden u op de hoogte door onze informatieavond, nieuwsbrieven, website en social media.
We bespreken daarnaast regelmatig met u én met uw kind hoe het gaat en hoe het beter kan!

Wil je weten hoe ouders over onze school denken? Kijk dan deze speciale vlog! 

In 2023 is er een oudertevredenheidspeiling gedaan. Voor een verslag daarvan, kunt u hier klikken. 

Niet alleen leren de kinderen beter door een goed contact tussen ouders en school.
We kunnen als school niet zonder ouders, bijvoorbeeld in de MR en de OR.

Medezeggenschapsraad (MR)

De leden van de MR willen samen met de directie, het team en het bestuur van Aurora (Stichting Proo) de onderwijskwaliteit en het unieke karakter van onze school in stand houden. De leden van de MR achten het van groot belang, dat de ouders op de hoogte zijn van de werking van de MR en wie de MR vertegenwoordigt. 

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? 
De raad bestaat op De Korenbloem uit ouders en personeelsleden. Personeelsleden zijn niet alleen onderwijsgevenden. Ook niet-onderwijsgevenden (conciërges, administrateurs, onderwijsassistentes) kunnen deel uitmaken van de raad. De verdeling tussen personeel en ouders/leerlingen in de medezeggenschapsraad is fiftyfifty. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. 

Wat doet de MR zoal?
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een lesmethode, huiswerkbegeleiding, of de klassenindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school. Het is bijna teveel om op te noemen. 

Denk mee!
De medezeggenschapsraad vervult dus een belangrijke functie binnen de school De Korenbloem. De inbreng van ouders en personeel is van groot belang om binnen De Korenbloem een goed overwogen beleid te kunnen voeren. Via de MR kunnen ouders en personeelsleden hun advies geven. Spreek daarom de MR-leden aan voor uw inbreng en ideeën. Ook is het mogelijk om anoniem uw mening of idee te uiten. Uiteindelijk hebben de MR, de leerkrachten, de directie en het bestuur één gezamenlijk doel: Het geven van goed onderwijs in prettige omstandigheden voor leerkrachten en een prettige omgeving voor de kinderen. 

Onze MR bestaat uit:

Maaike van der Linden (moeder van Vlinder, Lente en Jade) - voorzitter
Alieke Opschoor (leerkracht bovenbouw) - secretaris
Anahit Beekman (moeder van Bram en Emma)
Femke Reints (leerkracht onderbouw en bovenbouw)

Hieronder vindt u de notulen van voorgaande vergaderingen en hier plaatsen we de agenda van de volgende vergadering zodra deze er weer is. 

Notulen 8 mei 2023

Agenda 27 juni 2023

Notulen 27 juni 2023

Agenda 13 september 2023

Notulen 13 september 2023

Agenda 12 december 2023

Notulen 12 december 2023

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Samen met de leerkrachten organiseert de OR allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasfeest en de afsluiting van het schooljaar. 

Activiteiten
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een ouderhulplijst. Daarop kunt u aangeven voor welke activiteiten de OR een beroep op u mag doen. Gelukkig heeft de OR over het algemeen niet te klagen over de betrokkenheid bij deze activiteiten. Dat is heel prettig, want zonder hulp van ouders/verzorgers is het onmogelijk om deze feesten te organiseren!

Ouderbijdrage 
Openbaar onderwijs is gratis. Toch vraagt de OR u om een vrijwillige bijdrage om de kosten voor diverse activiteiten te dekken. De schoolreis en het schoolkamp vallen niet onder de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel nodig om allerlei feesten te organiseren! Denkt u bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook de versnaperingen tijdens schoolvoetbal / -korfbal, avondvierdaagse, voorleesontbijt, de musical van groep 8 en andere activiteiten worden geregeld door de OR.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is € 25,00 per kind. 

Het streven van de OR is om het schoolleven van uw kind(eren) zo aangenaam mogelijk te maken. Samen met u! 

Onze OR bestaat uit:

Sylvia van Kerssen (moeder van Jayden en Lois)
Lize Solcer (moeder van Nore)
Hanan Alrahhal (moeder van Celine)

We zijn nog op zoek naar nieuwe ouders voor de OR! Wie wil ons komen versterken? 

Nieuwsbrieven

Klik op onderstaande afbeelding voor onze nieuwsbrieven:

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

of op Instagram