Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ónze school

in Putten

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons team

Wij stellen ons graag aan u voor!

Op deze pagina vindt u extra uitleg over de formatie, onze teamindeling en vertellen wij graag wie wij zijn!
 

Teamindeling

Ook in het schooljaar 2023-2024 werken we met drie groepen. In de loop van het jaar komen daar weer kinderen bij in onze kleutergroep en dat is een heel fijn vooruitzicht!

Het werken met thema's zijn wij inmiddels gewend. We hebben de thema's voor het schooljaar 2023-2024 al gepland en we zullen ook dit jaar weer met alle groepen aan ongeveer dezelfde thema's werken. Daarbij blijft ICT een belangrijk speerpunt als Microsoft Showcase School. Bij elk thema denken we na over welke digitale vaardigheden we kinderen leren, hoe we de wereld de klas in kunnen halen of de klas de wereld in kunnen brengen en hoe we door middel van ICT een thema nog meer betekenisvol kunnen maken. Daarbij ligt komend jaar bij elk thema ook de focus op integratie van cultuur, creativiteit en Engels. 
 

Groep 3

Al een aantal jaar is groep 3 tot aan de kerstvakantie bij groep 1-2 en vanaf de kerstvakantie bij groep 4-5. Dat werkt zo goed, dat we dit ook dit schooljaar weer zullen doen! We leggen het u graag uit! 

  • Doordat we gaan werken met een groep 1-2-3 tot aan de kerstvakantie mogen we voor het hele jaar een fulltime onderwijsassistent inzetten! Daardoor weten we dat we groep 3 veel extra ondersteuning kunnen bieden in beide combinaties.
  • De overstap naar groep 3 is toch altijd een flinke stap. Door de combinatie 3-4-5 is er ook nog eens een fors leeftijdsverschil binnen de groep en dat kan door sommige kinderen als spannend worden ervaren. Na de kerstvakantie zijn de kinderen van groep 3 al meer gewend aan de manier van werken en hebben ze al veel basisvaardigheden geleerd. Ze staan sterker in hun schoenen om de overstap naar de combinatie 3-4-5 te maken. We kunnen op een rustige(re) manier ook wenmomenten inplannen en de overstap zorgvuldig vormgeven.
  • Daarbij hebben we de rest van het schooljaar veel ruimte voor de instroom in onze kleutergroep!
  • De kinderen van groep 3 beginnen natuurlijk helemaal bij de basis van het ‘schoolse’ leren: in schriftjes werken, aan een tafeltje zitten, etc. Spelend leren kunnen we prachtig vormgeven in de combinatie 1-2-3! Kinderen kunnen zo vloeiender wennen aan het schoolse leren en zijn rond de Kerst hélemaal klaar voor de overstap naar de middenbouw!
  • Tot aan de kerstvakantie kunnen we ons in groep 4-5 helemaal richten op de basisvaardigheden en het inrichten van een goed klassenmanagement, waardoor we helemaal klaar zijn voor groep 3 als zij er na de Kerst ook bij komen. 

In groep 1-2-3 is elke dag een onderwijsassistent (OA) aanwezig voor ondersteuning. Daardoor kan groep 3 ook regelmatig apart werken of hebben de juffen samen aandacht voor alle kinderen! Deze onderwijsassistent zal in januari met groep 3 meegaan naar groep 3-4-5.
 

Even voorstellen!

Directie

Intern begeleider

Leerkrachten

Onderwijsassistent

Overige functies

Nieuwsbrieven

Klik op onderstaande afbeelding voor onze nieuwsbrieven:

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

of op Instagram